kunstliefde
..

 


Kunstenaarslid


Genootschap Kunstliefde is in 1807 opgericht en is één van de oudste kunstenaarsverenigingen in ons land. Bekende kunstenaars zijn in de loop der jaren lid geweest. Op dit moment telt Kunstliefde meer dan 100 kunstenaars. Diverse disciplines van de beeldende kunst zijn daarin vertegenwoordigd.

De vereniging kent van oudsher een toelatingsprocedure, waarin naast beroepsmatigheid ook kwalitatieve criteria een rol spelen. Een aanvraag naar Kunstliefde met CV, motivatie en beeldmateriaal van werk (portfolio bij voorkeur digitaal), wordt doorgestuurd naar de Toelatingscommissie. Beeldmateriaal/bestanden svp versturen met Wetransfer.

Eén keer per jaar worden nieuwe ledentoegelaten.

Aanmelden voor 2020 is niet meer mogelijk. Een nieuwe aanmeldingsronde vindt plaats in 2021

Aanmelden kan door het aanmeldingsformulier te downloaden en ingevuld terug te sturen naar: mail@kunstliefde.nl voor 15 januari 2021. 

via: mail@kunstliefde.nl 


De toelatingscommissie beoordeelt verzoeken in eerste instantie op basis van opleiding en toegezonden beeldmateriaal. Als de eerste selectie positief uitvalt, vragen zij vijf originele werkstukken in te leveren, waarna een definitieve beoordeling plaatsvindt.


De beoordeling: om onderlinge beïnvloeding tijdens de ballotage te voorkomen wordt er schriftelijk gestemd. Ieder lid licht zijn of haar keuze toe. Bij gelijke stemming heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. Als richtlijn voor de beoordeling heeft de commissie de volgende criteria opgesteld: innovatief, creatief, blijk geven van beeldende visie, techniek, samenhang, bewust gekozen vorm, originaliteit, uitvoering en kwaliteit.
De kandidaten krijgen een schriftelijke motivatie bij toelating of afwijzing.

Om de kosten te dekken vragen wij € 30,- bij deelname aan de procedure, over te maken op NL19INGB0000331321. De contributie voor het kunstenaarslidmaatschap bedraagt € 146,- per jaar (2020). 

Startende kunstenaars kunnen zich aanmelden voor toelating als startend lid binnen 5 jaar na afstuderen van een erkende kunstopleiding voor een gereduceerde prijs. De procedure is hetzelfde als voorgaand beschreven. De toelatingscommissie beoordeelt de aanmelding en laat de kandidaat weten of hij/zij wordt toegelaten als lid.

Het eerste jaar opvolgend aan het De Beloftetrajct kunnen oud deelnemers aan De Belofte gratis aan de activiteiten van Kunstliefde meedoen, inclusief de ledententoonstellingen.
Deelnemers aan De Belofte komen automatisch in aanmerking voor toelating als startend lid. Het startend lidmaatschap gaat over in een kunstenaarslidmaatschap in het jaar dat het startend lid 31 jaar oud wordt of 3 jaar na deelname aan het De Belofteproject. Het startend lidmaatschap kost € 50,00 per jaar. Bij aanmelding wordt een geboortedatum gevraagd. 

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend per 1 januari van ieder kalenderjaar verlengd; opzeggen dient minimaal 1 maand tevoren te geschieden.

 

Kunstenaarsleden kunnen werk exposeren tijdens de ledententoonstellingen en deelnemen aan de modeltekenavond op maandagavond. Jaarlijks wordt de Kunstliefdeprijs uitgereikt.
 
Tijdens de Nieuwe Liefde tentoonstelling die ieder jaar plaatsvindt kan Kunstliefde voor het eerst kennis maken met het werk van de nieuw aangenomen leden. 

Kunstliefde organiseert circa 10 tentoonstellingen per jaar. Elke tentoonstelling heeft een druk bezochte en feestelijke opening. Voorafgaand aan de opening wordt voor belangstellende leden een preview georganiseerd.
De podiumavonden, zijn culturele avonden, waar telkens andere facetten van kunst en cultuur aan bod komen. 

De eerste vrijdagavond van de maand is gereserveerd voor Kafee de Liefde, 

Leden ontvangen de digitale Algemene Nieuwsbrief waarin activiteiten worden gepubliceerd én de digitale Ledenbrief waarin ook overige wetenswaardigheden van Kunstliefde aandacht krijgen. Leden zijn altijd van harte welkom bij de opening van een tentoonstelling. Leden krijgen10% korting op kunstaankopen.


Bij Kunstliefde worden kunst- en cultuurcursussen georganiseerd door de Kunsthistorische Leergangen Utrecht (KLU).

Indien mogelijk worden er kunstreizen georganiseerd naar tentoonstellingen en/of musea in binnen- en buitenland.
Aanmelden voor digitale nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief
activiteiten