kunstliefde
..

 Kunstlievend lid


Kunstliefde organiseert circa 10 tentoonstellingen per jaar. Elke tentoonstelling heeft een druk bezochte en feestelijke opening. Voorafgaand aan de opening wordt voor belangstellende leden een preview georganiseerd.

De eerste vrijdagavond van de maand is gereserveerd voor Kafee de Liefde en de derde vrijdagavond van de maand is er een podiumavond, een culturele avond, waar telkens een ander facet van kunst en cultuur aan bod komt.

Kunstlievende leden ontvangen de digitale Algemene Nieuwsbrief waarin activiteiten worden gepubliceerd én de digitale Ledenbrief waarin ook overige wetenswaardigheden van Kunstliefde aandacht krijgen. Kunstlievende leden zijn altijd van harte welkom bij de opening van een tentoonstelling. Kunstlievende leden krijgen10% korting op kunstaankopen.

Bij Kunstliefde worden kunst- en cultuurcursussen georganiseerd door de Kunsthistorische Leergangen Utrecht (KLU).
Indien mogelijk worden er kunstreizen georganiseerd naar tentoonstellingen en/of musea in binnen- en buitenland.

Het lidmaatschapsgeld is € 83,50 per jaar (2019). Als u dit bedrag (meer mag ook) o.v.v. 'nieuw lid' aan ons overmaakt, noteren wij u als kunstlievend lid. Ons bankrekeningnummer is NL 19 INGB 0000 331321  t.n.v. Kunstliefde, Utrecht. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend per 1 januari van ieder kalenderjaar verlengd; opzeggen dient minimaal 1 maand tevoren te geschieden.

Aanmelden als nieuw kunstlievend lid kan ook door een mail te sturen aan mail@kunstliefde.nl. Wij nemen dan contact met  u op.

Iedereen tot 31 jaar kan zich als startend kunstlievend lid aanmelden. Het startend kunstlievend lidmaatschap gaat automatisch over in een kunstlievend lidmaatschap in het jaar dat het startend kunstlievend lid 31 jaar wordt.

Het startend kunstlievend lidmaatschap bedraagt € 30,00  per jaar.
Aanmelden voor digitale nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief
activiteiten