kunstliefde
..

 Kunstlievend lid


Steun Kunstliefde, wordt Donateur/vriend 

Donateurs zijn belangrijk voor kunstenaarsvereniging Kunstliefde, sinds 1939 gehuisvest op de Nobelstraat 12A.  

Donateurs zijn van groot belang voor het voortbestaan van Kunstliefde, één van de oudste kunstenaarsverenigingen in Nederland.
Door Donateur van Kunstliefde te worden laat u zien dat u de vereniging en haar activiteiten ondersteunt en een warm hart toedraagt.
Door Donateur te worden geeft u aan achter de promotie van beeldende kunst en (Utrechtse) beeldend kunstenaars te staan. Helpt u beeldende kunst en kunstenaars onder de aandacht te brengen van veel kunstliefhebbers en geeft u jong talent een podium en een kans zich te ontwikkelen.

  • Steun Kunstliefde door donateur te worden vanaf € 25,-  per jaar.
    Donateurs ontvangen de nieuwsbrief van Kunstliefde en zijn altijd welkom bij de openingen van tentoonstellingen.

Sponsor/bedrijven en organisaties 

Ook bedrijven of organisaties kunnen meedoen aan het behoud van één van de oudste kunstenaarsverenigingen door Kunstliefde (1807) te sponsoren.

Met steun van sponsoren kunnen wij o.a. tentoonstellingen, evenementen en lezingen organiseren en aan (Utrechtse) kunstenaars, jong en oud en een podium bieden.

  • Steun Kunstliefde door sponsor te worden vanaf € 250,- per jaar 
    Sponsors worden indien gewenst vermeld op de site van Kunstliefde en in ons Jaarverslag

 

 

Wat doet Kunstliefde met mijn geld?

Het is onze droom dat wij nog lang in het pand aan de Nobelstraat mogen blijven. Kunstliefde huist in het pand sinds 1939.  

Dat we daar prachtige tentoonstellingen kunnen blijven maken, podiumavonden kunnen houden waarbij kunst en kunstenaars het onderwerp zijn, waar wij onze modeltekenavonden hebben, jonge kunstenaars een podium en een kans geven en waar kunstenaars en kunstliefhebbers elkaar bij diverse gelegenheden treffen.

Het pand van waaruit wij de Atelierroute Utrecht en de kunstmanifestatie UtrechtDownUnder organiseren.

Kunstliefde bestaat uit een groot aantal vrijwilligers, naast een paar vaste medewerkers.

Zonder vrijwilligers, donateurs, sponsoren en subsidieverleners kan Kunstliefde niet bestaan.

 

ANBI status

Kunstliefde is door de Overheid aangemerkt als een culturele ANBI.
Deze ANBI-status houdt onder andere in dat Kunstliefde geen schenkingsrecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen. Daarmee komt een geschonken bedrag volledig ten goede aan Kunstliefde. Ook vindt u meer informatie op www.anbi.nl.

 

overmaken kan ook op rekeningnummer:

NL19INGB0000331321 t.n.v. genootschap KunstliefdeKunstliefde organiseert circa 10 tentoonstellingen per jaar. Elke tentoonstelling heeft een druk bezochte en feestelijke opening. Voorafgaand aan de opening wordt voor belangstellende leden een preview georganiseerd.

De eerste vrijdagavond van de maand is gereserveerd voor Kafee de Liefde en de derde vrijdagavond van de maand is er een podiumavond, een culturele avond, waar telkens een ander facet van kunst en cultuur aan bod komt.

Kunstlievende leden ontvangen de digitale Algemene Nieuwsbrief waarin activiteiten worden gepubliceerd én de digitale Ledenbrief waarin ook overige wetenswaardigheden van Kunstliefde aandacht krijgen. Kunstlievende leden zijn altijd van harte welkom bij de opening van een tentoonstelling. Kunstlievende leden krijgen10% korting op kunstaankopen.

Bij Kunstliefde worden kunst- en cultuurcursussen georganiseerd door de Kunsthistorische Leergangen Utrecht (KLU).
Indien mogelijk worden er kunstreizen georganiseerd naar tentoonstellingen en/of musea in binnen- en buitenland.

Het lidmaatschapsgeld is € 85,- per jaar (2020). Als u dit bedrag (meer mag ook) o.v.v. 'nieuw lid' aan ons overmaakt, noteren wij u als kunstlievend lid. Ons bankrekeningnummer is NL 19 INGB 0000 331321  t.n.v. Kunstliefde, Utrecht. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend per 1 januari van ieder kalenderjaar verlengd; opzeggen dient minimaal 1 maand tevoren te geschieden.

Aanmelden als nieuw kunstlievend lid kan ook door een mail te sturen aan mail@kunstliefde.nl. Wij nemen dan contact met  u op.

Iedereen tot 31 jaar kan zich als startend kunstlievend lid aanmelden. Het startend kunstlievend lidmaatschap gaat automatisch over in een kunstlievend lidmaatschap in het jaar dat het startend kunstlievend lid 31 jaar wordt.

Het startend kunstlievend lidmaatschap bedraagt € 30,00  per jaar.
Aanmelden voor digitale nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief
activiteiten