kunstliefde
..

 


Schenken aan Kunstliefde


Steun Kunstliefde, wordt

Donateur/vriend

Donateurs zijn belangrijk voor kunstenaarsvereniging Kunstliefde, sinds 1939 gehuisvest op de Nobelstraat 12A.  

Donateurs zijn van groot belang voor het voortbestaan van Kunstliefde, één van de oudste kunstenaarsverenigingen in Nederland.
Door Donateur van Kunstliefde te worden laat u zien dat u de vereniging en haar activiteiten ondersteunt en een warm hart toedraagt.
Door Donateur te worden geeft u aan achter de promotie van beeldende kunst en (Utrechtse) beeldend kunstenaars te staan. Helpt u beeldende kunst en kunstenaars onder de aandacht te brengen van veel kunstliefhebbers en geeft u jong talent een podium en een kans zich te ontwikkelen.

  • Steun Kunstliefde door donateur te worden vanaf € 25,-  per jaar.

Sponsor/bedrijven en organisaties

Ook bedrijven of organisaties kunnen meedoen aan het behoud van één van de oudste kunstenaarsverenigingen door Kunstliefde (1807) te sponsoren.

Met steun van sponsoren kunnen wij o.a. tentoonstellingen, evenementen en lezingen organiseren en aan (Utrechtse) kunstenaars, jong en oud en een podium bieden.

  • Steun Kunstliefde door sponsor te worden vanaf € 250,- per jaar

 

 

Wat doet Kunstliefde met mijn geld?

Het is onze droom dat wij nog lang in het pand aan de Nobelstraat mogen blijven. Kunstliefde huist in het pand sinds 1939.

Dat we daar prachtige tentoonstellingen kunnen blijven maken, podiumavonden kunnen houden waarbij kunst en kunstenaars het onderwerp zijn, waar wij onze modeltekenavonden hebben, jonge kunstenaars een podium en een kans geven en waar kunstenaars en kunstliefhebbers elkaar bij diverse gelegenheden treffen.

Het pand van waaruit wij de Atelierroute Utrecht en de kunstmanifestatie UtrechtDownUnder organiseren.

Kunstliefde bestaat uit een groot aantal vrijwilligers, naast een paar vaste medewerkers.

Zonder vrijwilligers, donateurs, sponsoren en subsidieverleners kan Kunstliefde niet bestaan.

 

ANBI status

Kunstliefde is door de Overheid aangemerkt als een culturele ANBI.
Deze ANBI-status houdt onder andere in dat Kunstliefde geen schenkingsrecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen. Daarmee komt een geschonken bedrag volledig ten goede aan Kunstliefde. Ook vindt u meer informatie op www.anbi.nl.

 

overmaken kan ook op rekeningnummer:

NL19INGB0000331321 t.n.v. genootschap Kunstliefde
U kunt Kunstliefde enorm helpen door voor een periode van vijf jaar of langer een schenking te doen.
Kunstliefde is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
U kunt gewone of periodieke giften doen aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

IBAN: NL19INGB0000331321


Wat is een ANBI?

Instellingen die hiervoor in aanmerking komen, zijn:

  • kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen
  • instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut

Als deze instellingen aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI aangewezen en geregistreerd.

Culturele ANBI

Een instelling kan ook worden aangewezen als een culturele ANBI. Doet u een gift aan een culturele ANBI? Wanneer u uw aftrekpost berekent, mag u deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250.

Welke instellingen zijn aangewezen als ANBI?

Wilt u controleren of een instelling waar u geld aan geeft, is aangewezen als een ANBI? Dat kan met het programma ANBI opzoeken. https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Wij hopen ten zeerste dat u ons op deze manier wilt steunen bij onze activiteiten. Alvast onze hartelijke dank!

klik hier voor het formulier schenkingen

ANBI status, fiscale voordelen en giften

Kunstliefde heeft een ANBI status en is een culturele instelling. dit houdt in dat de Kunstliefde door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor de donateurs.

Giften die via Kunstliefde worden gedaan kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten - of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Met name voor bedrijven, maar zeker ook voor particulieren is dit interessant.

Particulieren

Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek.

Een gift van €100,- kan dus voor €125,- worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De verschillende belastingschalen maken het geven aan culturele instellingen door particulieren mogelijke nog aantrekkelijker.

Bij 33% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 41,25%. Een gift van €100,- zou in dit geval effectief €58,75 kosten.

Bij 42% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 52,5%. Een gift van €100,- zou in dit geval effectief €47,50 kosten.

Bij 52% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 65%. Een gift van €100,- zou in dit geval effectief €35,- kosten.


Er is aan giften met een aftrekbaarheid van 125% een maximum gebonden van € 5000 per jaar.
Giften boven dit bedrag kunnen uiteraard voor 100% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Let op dat er wel een onder- en bovengrens bestaat voor eenmalige giften.
Alleen het deel van de totale giften boven de 1% van uw verzamelinkomen komt in aanmerking voor de aftrek met een minimum van €500,-Daarnaast geldt de extra aftrek voor een maximum aan schenkingen van € 5000,- per jaar. Er geldt dus een plafond. Je kunt in totaal maximaal €1250,- per jaar extra in aftrek brengen. Indien je meer dan €5000,- per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog aftrekbaar maar gewoon voor 100%. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.


Aanmelden voor digitale nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief
activiteiten