kunstliefde
..

 


Schenken aan Kunstliefde


U kunt Kunstliefde enorm helpen door voor een periode van vijf jaar of langer een schenking te doen.
Kunstliefde is een Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
U kunt gewone of periodieke giften doen aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Wat is een ANBI?

Instellingen die hiervoor in aanmerking komen, zijn:

  • kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen
  • instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut

Als deze instellingen aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI aangewezen en geregistreerd.

Culturele ANBI

Een instelling kan ook worden aangewezen als een culturele ANBI. Doet u een gift aan een culturele ANBI? Wanneer u uw aftrekpost berekent, mag u deze gift verhogen met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250.

Welke instellingen zijn aangewezen als ANBI?

Wilt u controleren of een instelling waar u geld aan geeft, is aangewezen als een ANBI? Dat kan met het programma ANBI opzoeken. https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Wij hopen ten zeerste dat u ons op deze manier wilt steunen bij onze activiteiten. Alvast onze hartelijke dank!

klik hier voor het formulier schenkingen

ANBI status, fiscale voordelen en giften

Kunstliefde heeft een ANBI status en is een culturele instelling. dit houdt in dat de Kunstliefde door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor de donateurs.

Giften die via Kunstliefde worden gedaan kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten - of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Met name voor bedrijven, maar zeker ook voor particulieren is dit interessant.

Particulieren

Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek.

Een gift van €100,- kan dus voor €125,- worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De verschillende belastingschalen maken het geven aan culturele instellingen door particulieren mogelijke nog aantrekkelijker.

Bij 33% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 41,25%. Een gift van €100,- zou in dit geval effectief €58,75 kosten.

Bij 42% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 52,5%. Een gift van €100,- zou in dit geval effectief €47,50 kosten.

Bij 52% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 65%. Een gift van €100,- zou in dit geval effectief €35,- kosten.


Er is aan giften met een aftrekbaarheid van 125% een maximum gebonden van € 5000 per jaar.
Giften boven dit bedrag kunnen uiteraard voor 100% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Let op dat er wel een onder- en bovengrens bestaat voor eenmalige giften.
Alleen het deel van de totale giften boven de 1% van uw verzamelinkomen komt in aanmerking voor de aftrek met een minimum van €500,-Daarnaast geldt de extra aftrek voor een maximum aan schenkingen van € 5000,- per jaar. Er geldt dus een plafond. Je kunt in totaal maximaal €1250,- per jaar extra in aftrek brengen. Indien je meer dan €5000,- per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog aftrekbaar maar gewoon voor 100%. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.


Aanmelden voor digitale nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief
activiteiten