kunstliefde
..

 

Organisatie


Bestuur
Ad Witlox, voorzitter
Désirée Nysingh, secretaris
Andre Hemmelder, penningmeester
Hans Dillesse, vertegenwoordiger werkende leden
Luuk Huiskes, vertegenwoordiger werkende leden


Medewerkers
Marion Wagenvoort, directeur  marionwagenvoort@kunstliefde.nl
financiele zaken  administratie@kunstliefde.nl
Lou Vos, beleid, PR en tentoonstellingen
Debbie Kok, bureauvrijwilliger balie@kunstliefde.nl
vacature, conciërge vrijwilliger

KvKnr:40478282
RSIN 002611247


Aanvragen tentoonstellingen mail naar:
mail@kunstliefde.nl o.v.v. aanvraag tentoonstelling

De Belofte
debelofte@kunstliefde.nl


Kunstliefde en het Bartholomeusgasthuis zijn met elkaar verbonden via het project Lang Leve Kunst.
Elke donderdagmiddag worden kunstenaars die verblijven in het Bartholomeusgasthuis begeleid in voor hen van vroeger bekende artistieke bezigheden door Yvette Goené, kunstenaarslid van Kunstliefde

Lang Leve Kunst
In 2015 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder. Veel van hen zijn actief in kunst en cultuur. Het meerjarenprogramma Lang Leve Kunst draagt hieraan bij met een gevarieerd en uitdagend cultureel aanbod voor ouderen, door samenwerking en interactie bij kunstprojecten te stimuleren tussen ouderen en jongeren en door verbinding te creëren tussen welzijn, zorg en kunst.

Lang Leve Kunst wordt uitgevoerd en ondersteund door de ministeries van VWS en OCW, de

Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV), het Fonds voor Cultuurparticipatie, het VSBfonds, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. De twee laatstgenoemde fondsen geven een aanzienlijke financiële bijdrage aan dít project. Zie voor meer informatie www.langlevekunst.nl/de-kwartiermakers.


Aanmelden voor digitale nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief
activiteiten