kunstliefde
..

Verwacht:
NEXUS II

‘Nexus’ komt van het Latijnse ‘nectere’ en staat voor verbinding. Het betekent zoiets als centrum of focus van een bepaald geheel, of een verbinding (de link) die twee of meer personen of dingen met elkaar .. meer

Nu:
NEXUS I ledententoonstelling

‘Nexus’ komt van het Latijnse ‘nectere’ en staat voor verbinding. Het betekent zoiets als centrum of focus van een bepaald geheel, of een verbinding (de link) die twee of meer personen of dingen met elkaar in verband brengt. Voor de thematentoonstelling NEXUS laten kunstenaarsleden van Kunstliefde zich inspireren door dit woord, dan wel de betekenis ervan.Op verschillende manieren en in verschillende disciplines werken zij dit begrip uit in beelden, schilderijen, grafiek, .. meer

21 maart Podiumavond NEXUS 20.00

Naar aanleiding van de ledententoonstellling Nexus wordt op de podiumavond met een aantal kunstenaars dieper ingegaan op hun tentoongestelde werk. Een mooie gelegenheid om de kunstenaars en hun werk beter te leren kennen.

Wat zijn de beweegredenen en motieven achter hun werk? Wat inspireert hen? Wat zijn hun technieken en hoe gebruiken zij die? Hoe gaan zij om met het werken vanuit een thema?
Deze ledententoonstelling staat in het teken van Nexus, wat komt van het Latijnse 'nectere' en staat voor verbinding.
Met o.a.; Qassim Alsaedy, Mariaan van den Berg, Roel Berg, Luuk Huiskes, Daan de Jong, Jeroen Meijer, Toes Dalmulder, Inge van Heerde, Annet van den Heuvel, Carla Dekker, Jeroen Brugman en Tineke Brouwer.

De tentoonstelling is nog te zien t/m 31 maart, daarna opent NEXUS 2 op 7 april met het tweede deel aan kunstenaars, te zien t/m 28 april.

Inloop v.a. 19.30 uur / aanvang 20.00 
Ingang via de Nobelstraat 12A / toegang gratis 

meer nieuws

Persbericht

Utrechtse Kunstenaarsvereniging Kunstliefde verliest rechtszaak tegen haar ‘dochter’, Stichting Het Boellaardfonds, in huur- en statutengeschil.

Marktconforme huurprijzen drijven de kunst uit de stad; 
het einde van Kunstliefde, de Utrechtse kunstenaarsvereniging sinds 1807 ?

Het bestuur van Stichting Het Boellaardfonds*, (Agnes Jongerius, Annelore Scholten, Frans van de Ven en Hendrik Jan de Vries, voorzitter) heeft Kunstenaarsvereniging Kunstliefde* in maart 2017 gedagvaard omdat Kunstliefde aangaf niet over de financiële middelen te beschikken om de geëiste huurverhoging van 533% te betalen voor het pand dat Kunstliefde sinds 1939 aan de Nobelstraat in gebruik heeft. Het Boellaardfonds is eigenaar van het pand. De buitensporige huurverhoging zou het faillissement en einde kunnen betekenen van het genootschap dat al sinds 1807 een belangrijke rol vervult binnen de beeldende kunst in Utrecht. Zonder een pand met ruimte en mogelijkheden tot tentoonstellingen is er weinig bestaansrecht voor een kunstenaarsgenootschap. Kunstenaars worden juist lid vanwege de prachtige ruimte om te kunnen exposeren, elkaar te ontmoeten en te inspireren. Zonder pand zal het kunstenaarsgenootschap uit 1807 wellicht ophouden te bestaan.

Bij Kunstliefde zijn meer dan 120 kunstenaars en ruim 100 kunstlievende leden aangesloten, zowel uit Utrecht als landelijk. Het genootschap heeft een rijke geschiedenis en historische banden met de stad. Grote namen als Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld en Dick Bruna waren lid van Kunstliefde. Met het verlies van het prachtige historische pand aan de Nobelstraat verliest niet alleen Kunstliefde, maar ook de stad en de kunstenaars een bijzondere presentatie- en ontmoetingsruimte in Utrecht.

Kunstliefde en Het Boellaardfonds zijn historisch altijd nauw verbonden geweest. Stichting Het Boellaardfonds is in 1939, vanuit Kunstliefde opgericht om het aan haar in 1872 gelegateerde vermogen te beheren van mevr. M.C. Boellaard dat o.a. bestond uit een pand aan de Oudegracht en kapitaal. Kunstliefde heeft in haar verweer betoogd niet alleen de extreme huurverhoging onterecht te vinden maar ook dat het Boellaardfonds enkele jaren geleden haar statuten in stilte heeft gewijzigd op het punt van de bestuurssamenstelling waardoor bestuursleden van Kunstliefde niet meer in het Boellaard bestuur werden gevraagd. Kunstliefde heeft daartoe geen actie ondernomen in de achterliggende jaren maar was zich niet bewust van de verstrekkende gevolgen daarvan; de statutenwijziging heeft het mogelijk gemaakt dat het Boellaard Fonds zich nu los koppelt van Kunstliefde. De rechtbank heeft beslist dat er binnen Kunstliefde commerciële activiteiten plaatsvinden en dat Kunstliefde als zodanig een marktconforme huurprijs moet betalen. Kunstliefde heeft echter zeer geringe inkomsten uit kunst, en is in eerste plaats een presentatie- en ontmoetingsruimte. Per 1 januari 2020 zal Kunstliefde de door Stichting Het Boellaardfonds geëiste huurverhoging van 533% moeten betalen.

Kunstliefde betreurt het dat het bestuur van het Boellaard Fonds in de achterliggende jaren zich weinig betrokken heeft getoond, en geen idee heeft van wat Kunstliefde allemaal doet voor zowel leden als niet leden, kunstenaars en kunstliefhebbers in en buiten Utrecht. Het visitatierapport van de Gemeente Utrecht (december 2018) was zeer lovend; ‘Kunstliefde heeft een unieke positie in Utrecht dankzij de rijke historie en het brede profiel en is daarin onderscheidend. Kunstliefde heeft een duidelijke en belangrijke sociale functie, biedt makers in de stad ruimte om te exposeren en zich te ontwikkelen en brengt makers met elkaar in contact. Kunstliefde is de schakel tussen een grote diversiteit aan kunstenaars en een breed kunstminnend publiek.’

*1).
Kunstliefde, Ruimte voor Beeldende Kunst, is opgericht in 1807 met als doel “de beoefening en aanmoediging van de beeldende kunsten en de verspreiding der kunstzin”. Deze missie is sindsdien nooit veranderd, al wordt het doel in de huidige statuten anders verwoord: “kunstenaars en belangstellenden, zowel individueel als gezamenlijk, stimuleren in de ontwikkeling en waardering van beeldende kunst en hiertoe in Utrecht en omgeving kunstzinnige activiteiten en projecten op het terrein van de beeldende kunst (doen) realiseren”. 
Kunstliefde vertaalt deze doelstelling in een breed programma met actuele tentoonstellingen waarin de focus ligt op hedendaagse (Utrechtse) beeldende kunst, kunstenaars en jong talent, activiteiten en informatieve programma’s voor kunstenaars, kunstlievenden en belangstellenden. Daarnaast worden er projecten in de stad gerealiseerd (de Atelierroute Utrecht en UtrechtDownUnder) die kunst onder de aandacht brengen van een breed publiek; projecten die van betekenis zijn voor Utrechtse kunstenaars. Met ‘De Belofte’ biedt Kunstliefde een traject aan recent afgestudeerd talent binnen het kader van talentontwikkeling. Kunstliefde draagt bij aan een gezond en divers kunstklimaat in de stad.
www.kunstliefde.nl

*2).
Stichting Het Boellaard Fonds, bestuur bestaande uit; de hr. Hendrik Jan de Vries, voorzitter; de hr. Frans van de Ven, mevr. Agnes Jongerius en mevr. Annelore Scholten. www.boellaardfonds.nl

meer nieuws

Podiumavond Caroline Koenders - Novosibirsk 20.00

Van 2 februari t/m 3 maart is de tentoonstelling Printmaking against all odds - The power of silence in Kunstliefde te zien. Deze expositie bestaat uit de werken die Caroline Koenders, grafisch kunstenaar, selecteerde voor de Nederlandse inzending van de Russische Grafiek Triënnale in Novosibirsk in 2018. Tijdens de podiumavond geeft Caroline ons een blik achter de schermen in Novosibirsk.
 
Hans Dillesse gaat met haar in gesprek over onder andere de betekenis van ‘printmaking against all odds’, en de actieve en bloeiende internationale grafiekwereld met haar symposia, fora, biënnales en uitwisselingen. Aan de hand van beelden van de expositie in Novosibirsk, Krakau en China, neemt Caroline Koenders ons mee op een internationale grafiekreis. Caroline is kunstenaarslid van Kunstliefde.
 
 
 
Inloop v.a. 19.30 uur / aanvang 20.00 
Ingang via de Nobelstraat 12A / toegang gratis 


meer nieuws
Aanmelden voor digitale nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief
activiteiten