kunstliefde
..

 


visie


Kunstliefde, Ruimte voor Beeldende Kunst, biedt een wisselend tentoonstellingsprogramma waarin de focus ligt op hedendaagse kunst, Utrechtse kunstenaars en jonge makers. Daarnaast is Genootschap Kunstliefde, opgericht in 1807, één van de oudste kunstenaarsverenigingen van Nederland. Kunstliefde is organisator van de Utrechtse Atelierroute en UtrechtDownUnder (Actuele kunst op bijzondere locaties in Utrecht) en initiatiefnemer van het platform Art Utrecht.

In 1807 werd Kunstliefde opgericht als Teekengenootschap. De vereniging bestaat uit meer dan 100 professioneel beeldend kunstenaars uit Utrecht en uit de rest van het land. Daarnaast kent het genootschap een groot aantal in kunst geïnteresseerde ‘kunstlievende’ leden.

Regelmatig worden er podiumavonden en cursussen georganiseerd. Ook niet-leden zijn van harte welkom bij deze activiteiten. Wanneer je lid wordt van Kunstliefde, ontvang je maandelijks de Nieuwsbrief met informatie over alle tentoonstellingen en activiteiten. Leden krijgen korting bij aankoop van kunstwerken. Voor kunstenaarsleden is er een ballotage.

Kunstliefde werkt veel samen met andere kunstinstellingen in de stad en daarbuiten.

Al meer dan 10 jaar organiseert Kunstliefde 'De Belofte', een project voor recent afgestudeerde kunstenaars, waarbij ze de kans krijgen om samen naar een tentoonstelling toe te werken. Voor deze tentoonstelling wordt nieuw werk gemaakt. In de periode er naar toe is er professionele begeleiding vanuit Kunstliefde door professionals uit het kunstcircuit.

Bij Kunstliefde zijn zo’n 50 vrijwilligers actief. Daarnaast zijn er enkele parttime betaalde krachten, waaronder de directeur voor de dagelijks gang van zaken.

Meer weten? Word lid of meld je aan voor de nieuwsbrief! kijk op de website www.kunstliefde.nl

Zie ook: www.utrechtdownunder.nl / www.atelierrouteutrecht.nl

ANBI status, fiscale voordelen en giften

Kunstliefde heeft een ANBI status en is een culturele instelling. dit houdt in dat de Kunstliefde door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor de donateurs.

Giften die via Kunstliefde worden gedaan kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten - of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Met name voor bedrijven, maar zeker ook voor particulieren is dit interessant.

Particulieren

Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek.

Een gift van €100,- kan dus voor €125,- worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De verschillende belastingschalen maken het geven aan culturele instellingen door particulieren mogelijke nog aantrekkelijker.

Bij 33% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 41,25%. Een gift van €100,- zou in dit geval effectief €58,75 kosten.

Bij 42% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 52,5%. Een gift van €100,- zou in dit geval effectief €47,50 kosten.

Bij 52% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 65%. Een gift van €100,- zou in dit geval effectief €35,- kosten.


Er is aan giften met een aftrekbaarheid van 125% een maximum gebonden van € 5000 per jaar.
Giften boven dit bedrag kunnen uiteraard voor 100% worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Let op dat er wel een onder- en bovengrens bestaat voor eenmalige giften.
Alleen het deel van de totale giften boven de 1% van uw verzamelinkomen komt in aanmerking voor de aftrek met een minimum van €500,-Daarnaast geldt de extra aftrek voor een maximum aan schenkingen van € 5000,- per jaar. Er geldt dus een plafond. Je kunt in totaal maximaal €1250,- per jaar extra in aftrek brengen. Indien je meer dan €5000,- per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog aftrekbaar maar gewoon voor 100%. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.


IBAN: NL19INGB0000331321  genootschap Kunstliefde


Aanmelden voor digitale nieuwsbrief

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief
activiteiten